ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑ


Η Ελένη Στρομπούλα (B.A. in Psychology, M.A in International Human Resource Management, BTEC Level 5 in Counselling), είναι Ψυχοεκπαιδευτική και Οικογενειακή Σύμβουλος / Ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στην Οικογενειακή Θεραπεία, την Ψυχολογική Ενδυνάμωση και την Συναισθηματική Θεραπεία.

Από το 2008, διατηρεί το προσωπικό της γραφείο Συμβουλευτικής στην Αθήνα, τον Πολυχώρο Ψυχοθεραπείας «MIND YOUR SOUL«, όπου και ηγείται της ψυχοθεραπευτικής ομάδας συνεργατών. Εκτός από τις ατομικές και τις ομαδικές συνεδρίες, πλήθος σεμιναρίων και ψυχοεπαιδευτικών προγραμμάτων Ενδυνάμωσης διοργανώνονται υπό την επιστημονική της επίβλεψη.

Επιπροσθέτως, συνεργάζεται ως εξωτερική Επιστημονική Συνεργάτης με Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Θεραπευτήρια Υγείας, Οργανώσεις Γυναικών,Eπιχειρήσεις, Δήμους, ΜΚΟ παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω ομιλιών, ημερίδων και συνεδρίων ή διαμέσου ατομικών συνεδριών και ομαδικών συναντήσεων.

Τέλος, έχει συμμετάσχει ως καλεσμένη σε αρκετές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και έχει αρθρογραφήσει σε έντυπα περιοδικά, blogs και sites.

Eleni Stroboula (B.A. in Psychology, M.A in International Human Resource Management, BTEC Level 5 in Counselling) is a Psychoeducative & Family Counselor/ Psychotherapist specialized in Family Therapy, in Psychological Empowerment and in Emotional Healing.

On 2008, she set up her own private office the «MIND YOUR SOUL» Psychotherapy Hall, where she also leads the psychotherapeutic team of partners. Apart from the sessions and group sessions, various seminars and psychoeducational programms of Empowerment take place under the scientific supervision of hers.

Additionally, she elaborates as an External Scientific Counselor with Schools, Kindergardens, Educational Foundations ,Hospitals, Women Organizations, Businesses, Municipalities, NGOs, by providing her Counselling Services through speeches, seminars, congresses or through direct sessions and meetings.

Finally, she has participated in numerous, live tv and radio shows, as a guest and has also written various articles hosted by magazines, blogs and sites.